RVS HOOGGLANS GEPOLIJSTE LETTERS MET LEDVERLICHTE LETTERS.

De Sunseeker San Remo hebben wij voorzien van RVS ledverlichte letters.

De achterzijde van de letters hebben wij voorzien van een opaal acrylaat achterzijde die één centimeter in de rvs doosletter valt.

Één centimeter steekt dit opaal uit van waaruit de led verlichting uitstraalt rondom de letters.Deze letters zitten rechtstreek op de boot gemonteerd zonder tussenruimte.

De diepte is totaal 40 mm. waardoor er een behoorlijk 3D effect wordt bereikt.

Een mooie klus uitgevoerd in Zeeland bij het Veerse meer.

Installatie op locatie

Op verzoek van de klant is de montage op locatie uitgevoerd. Doordat wij meerdere werkzaamheden verrichten op het gebied van bootbelettering kunnen wij daarom de kosten laag houden. Een mooie klus, en met uitmuntende zorgvuldigheid uitgevoerd door Donny Le Belle.

Yachtsigns-Patrick-de-letter

ONZE SCHEEPSBELETTERING SYSTEMEN

Of het nu gaat om een ​​LED-letters of een glasvezel letters, onze belettering en verlichtingssystemen voor jachten zijn ontworpen en ontwikkeld om te overleven in de maritieme omgeving. Ons LED-bewegwijzering voor jachten heeft ‘energiebesparing’ en ‘montagegemak’-kwaliteiten, terwijl ons glasvezelsysteem​​ zeer veilig is  en geen externe elektra ’of warmte afgeeft.

Onze systemen zijn compatibel met 12 V DC en 24 V DC, met Europese en Amerikaanse netspanningsvoorzieningen. Al onze verlichte scheepsbeletteringsborden zijn standaard voorzien van een dikke acryl beschermlaag waar de relevante lichtbron herbergt. Deze acrylrug kan ‘Flush’, ‘Afgeschuind’ of ‘Ingezet’ zijn. Backings kunnen ook worden verdikt om aan uw esthetische eisen te voldoen.

EXTERN MONTAGESYSTEEM

Ons (Male / female) extern montagesysteem zorgt ervoor dat ook dat beletteringen van buitenaf aan de buitenkant van het jacht kunnen worden aangebracht zonder toegang tot het interieur. 

Uiteraard kunnen wij elke montagemethode leveren die u bekend is, of u nu kabelwartels, bussen, pennen en draadstiften wilt gebruiken.

Desgewenst hebben we ook de mogelijkheid om de letterruggen zo vorm te geven dat ze perfect passen bij de kromming van de bovenbouw van het jacht.

STAINLESS STEEL HIGH GLOSS POLISHED LETTERS WITH LED ILLUMINATED LETTERS.

We have provided the Sunseeker San Remo with stainless steel LED illuminated letters.

We have provided the back of the letters with an opal acrylic back that falls one centimeter into the stainless steel channel letter.

This opal protrudes one centimeter from which the LED lighting radiates around the letters. These letters are mounted directly on the boat without gap.

The depth is a total of 40 mm. whereby a considerable 3D effect is achieved.

A nice job done in Zeeland near the Veerse lake.

Installation on site

Assembly was carried out on location at the request of the customer. Because we carry out several activities in the field of boat lettering, we can therefore keep costs low. A great job, and performed with excellent care by Donny Le Belle.

Yachtsigns-Patrick-de-letter

OUR SHIP LETTERING SYSTEMS

Whether it is an LED signage or a fiber optic signage, our lettering and lighting systems for yachts are designed and developed to survive in the marine environment. Our yacht LED signage has ‘energy saving’ and ‘ease of installation’ qualities, while our fiber optic system is very safe and does not emit any external electricity or heat.

Our systems are compatible with 12 V DC and 24 V DC, with European and American mains power supplies. All our enlightened ship lettering boards come standard with a thick acrylic protective layer where the relevant light source resides. This acrylic backing can be ‘Flush’, ‘Beveled’ or ‘Inset’. Backings can also be thickened to suit your aesthetic requirements.

EXTERNAL MOUNTING SYSTEM

Our (Male / female) external mounting system ensures that too outside lettering on the outside of the yacht can be fitted without access to the interior.

Of course, we can supply any mounting method you are familiar with, whether you want to use cable glands, bushings, pins and threaded pins.

If desired, we also have the option of designing the backs so that they are perfectly match the curvature of the superstructureof the yacht.

Pin It on Pinterest

Share This